Værdier

LIVSSTIL

Læs mere

LIVSSTIL

At støtte den unge i at komme fra A til B. Dette kan fx være at støtte den unge mod etablering og stabilisering i egen bolig. Derover er der et naturligt fokus på den unges trivsel, sundhed, adfærd, udvikling samt opbygning af et sundt netværk.

RELATION

Læs mere

RELATION

Fokus på relationen, som er den bærende i arbejdet med bl.a. den udsatte unge. Vi tror på at den gode relation skaber forandring og derved progression i samarbejdet med den unge.

SELVSTÆNDIGHED

Læs mere

SELVSTÆNDIGHED

Den unge støttes med udførelse og træning af de almindelige daglige gøremål, både med motiverende og anerkendende samtale samt praktisk støtte. Fokus er at den unge opnår selvstændighed ved at hjælpes til opstart af uddannelse eller ordinær beskæftigelse.

LOYALITET

Læs mere

LOYALITET

Den unge får en primær samt en sekundær kontaktperson. Hos MellemStoppet har vi fokus på loyalitet, både mellem medarbejderen, den unge, og i samarbejdet med rådgiver. Vi har fokus på det gode samarbejde og på at arbejde progressionsfremmende i processen.

LIVSSTIL

Læs mere

LIVSSTIL

At støtte den unge i at komme fra A til B. Dette kan fx være at støtte den unge mod etablering og stabilisering i egen bolig. Derover er der et naturligt fokus på den unges trivsel, sundhed, adfærd, udvikling samt opbygning af et sundt netværk.

RELATION

Læs mere

RELATION

Fokus på relationen, som er den bærende i arbejdet med bl.a. den udsatte unge. Vi tror på at den gode relation skaber forandring og derved progression i samarbejdet med den unge.

SELVSTÆNDIGHED

Læs mere

SELVSTÆNDIGHED

Den unge støttes med udførelse og træning af de almindelige daglige gøremål, både med motiverende og anerkendende samtale samt praktisk støtte. Fokus er at den unge opnår selvstændighed ved at hjælpes til opstart af uddannelse eller ordinær beskæftigelse.

LOYALITET

Læs mere

LOYALITET

Den unge får en primær samt en sekundær kontaktperson. Hos MellemStoppet har vi fokus på loyalitet, både mellem medarbejderen, den unge, og i samarbejdet med rådgiver. Vi har fokus på det gode samarbejde og på at arbejde progressionsfremmende i processen.

Medarbejdere

Personalesammensætning.
Høj faglighed

 • Vores kombination i personalegruppen sikrer høj og bred faglighed.
 • Vi forventer at alle ansatte i MellemStoppet har en socialpædagogiske uddannelse og/eller mange års erfaring indenfor deres kompetenceområde. Virksomhedens fælles værdigrundlag er et fælles udgangspunkt i vores professionelle virke samt i forhold til at arbejde med fælles metoder og tilgange.

Vi har øje for de unges forskellighed:

 • Vores personalegruppe har forskellige faglige og personlige kompetencer, og vi kan derfor give en individuel støtte, der passer til den unges behov.Ydermere er det forventeligt at de ansatte tager imod stedets tilbud om efteruddannelser, der retter sig imod stedets målgruppe, såsom ART, mentalisering, MI, NADA, mm.

Helhedsorienteret, koordinerende og tværfagligt:

 • Vi arbejder helhedsorienteret, koordinerende og har overblikket i den unges sag.
 • Vi arbejder tværfagligt både internt med hinanden og eksternt med relevante samarbejdspartnere, herunder socialrådgiver, forældre, uddannelsessteder, studie-/UU-vejleder, jobcenter, psykiatri, Unge & rusmidler, kriminalforsorgen mv.

Skema og forudsigelighed:

 • Sammen med den unge, skemalægges og aftales ugen, for på den måde at skabe overblik og struktur i den unges hverdag
 • Vi laver faste, individuelle aftaler med de unge og skaber struktur over den fortløbende uge.

Ungeråd

 • Det er Mellemstoppets vision at de unge indføres i demokratiske principper og evner at indgå som borgere i et demokratisk samfund.
 • Det tillægges stor værdi at de unge har medindflydelse og medansvar for MellemStoppets hverdag.
 • Målet er at de unge oplever, at deres beslutninger virkelighedsgøres i samarbejde med de øvrige unge samt de ansatte.
 • Det betyder at på ungerådsmøderne drøftes aktuelle emner af interesse for de unge, og forslag til ting, man ønsker forbedret eller evt. ændret.
 • Der afholdes ungeråd dagen før personalemøde
 • Tilbagemelding dagen efter personalemøde
 • Der skrives referat på hvert ungerådsmøde, som præsenteres af referenten.