LIDT OM OS

Specialiseret afdeling under Mellemstoppet, for indadreagerende, selvskadende- og suicidaltruede unge

MST er beliggende i Thorsgade 1A/1B lige midt i Odense C. Vi bor på i stueetagen i den gamle Borgmestervilla. Personalet er dedikerede i arbejdet med de unge og vi vægter tryghed, nærvær, omsorg og relation højt i hverdagen.

Målgruppe

Aldersgruppe
15 – 22 år

– 5 pladser

Afdelingen er godkendt til

  • Selvskadende adfærd
  • Indad reagerende adfærd

Beskrivelse af målgruppen
MellemStoppet – Thorsgade modtager unge i alderen 15-22 år, med sociale samt psykiske problemstillinger, bl.a. med en Indad reagerende og selvskadende adfærd.

MellemStoppet – Thorsgade er en specialiseret afdeling under Mellemstoppet, for indad reagerende, selvskadende- og suicidal truede unge

FORMÅL

  • At lave en livsstilsændring og omstrukturering af den unges hverdag
  • At yde pædagogisk støtte til socialt truede unge (15-23)
  • Gennem en atmosfære af varme, tillid og tryghed, at bibringe de unge så mange menneskelige, sociale ressourcer og værktøjer, så de sættes i stand til at vælge et liv med nye relationer og tilgang til livet.
  • Gennem socialt samvær og relevante praktiske udfordringer, baseret på den enkelte unges forudsætninger, at skabe og/eller genskabe troen på egen værdi og formåen.
  • Gennem guidning at kunne indgå i nye sociale sammenhænge med jævnaldrende og på sigt selv danne nye relationer.
  • Via tæt samarbejde med den unges familie, de sociale myndigheder, andre samarbejdspartnere og MST, at arbejde konstruktivt med den unges vanskelige relationer til sig selv, familien og omverdenen.

SOCIALPÆDAGOGISK TILGANG

MST´s pædagogiske grundindstilling er, at de unge skal introduceres til værktøjer der gør at de bliver guidet i at bruge disse værktøjer når tankemyldret eller andre udfordringer opstår. De unge skal guides i at indgå i forpligtende sociale sammenhænge og tage ansvar for egne handlinger og træffe egne beslutninger på et kompetent grundlag.
Vores tætte familielignende miljø i huset gør, at der er ressourcer til at stille – og fastholde krav til den enkelte. Vi tilstræber, at de fysiske rammer både inde og ude, ikke fremstår “institutionspræget”, men som hjemlige omgivelser, hvor tryghed, omsorg og nærvær er i fokus.

SOCIALPÆDAGOGISKE BEHANDLINGSMULIGHEDER

På basis af overstående arbejdes der i det daglige med en familiestruktur, hvor vi gennem ADL træning og guidning lærer de unge færdigheder, som gør dem klar til at flytte i egen bolig. De unge vil blive opfordret til, aktivt at deltage i de fritidsaktiviteter, som der er i nærmiljøet. Vi er med de unge, når de skal starte op (ligesom en forælder ville gøre) så vi kan vejlede dem i forbindelse med den sociale interaktion med jævnaldrende.

24/7 TELEFON

I forbindelse med eventuelle hjemmeweekender/ferier vil MST kunne kontaktes døgnet rundt. Skulle der i forbindelse med den unges ophold hos egen familie opstå konflikter, som de selv er ude af stand til at løse, vil en medarbejder fra MST kunne kontaktes. Findes der ikke en løsning på problemet, kan den unge vende tilbage til MST.

DAGENS GANG I THORSGADE

Hverdagen på MST bærer præg af en familielignende stemning, hvor psykologisk ilt, indre ro, stabilitet og forudsigelighed er grundelementer i de unges hverdag. Udover de fælles måltider, kan aktiviteterne være samlingspunktet for den unge. Vi har fokus på ADL træning, sund ernæring, daglige pligter, læring om økonomi, stabilitet og genkendelighed.

Der vil blive afsat tid til lektielæsning, fælles hyggestunder med motiverende samtaler (MI), madlavning, TV/film, kreativitet og ture ud af huset. Da vi bor i Odense C, er der en masse muligheder for kulturelle, udviklende og aktive fritidsinteresser.

Personalet tilstræber at skabe så familielignende rammer, som det kan lade sig gøre. Vores hverdagsstruktur er meget lig andre familier, med faste rutiner og gøremål både inde og ude. Ligeledes fastholder vi traditioner og festlige lejligheder, således at de unge oplever, ikke at være anderledes.

Dagsstruktur

08.00 De unge vækkes, sengen redes, der luftes ud. Bad og børste tænder så de er klar til morgenmad
08.30 Vi spiser morgenmad, planlægger dagen
09.00 Personalet holder overlap
10.00 Vi sætter os sammen i køkkenet og planlægger dagen
11.00 Aktivitet
12.00 Frokost
Om eftermiddagen kan der være aktivitet/hygge med mellemmåltid
18.00 Aftensmad, de unge hjælper til i det omfang de formår det
Hygge i stuen eller på værelset
22.00 Godnat, de unge børster tænder og er på værelset
Personalet skriver dagbog og andre opgaver

FORÆLDRESAMARBEJDE OG SAMARBEJDSPARTNERE I ØVRIGT

I de tilfælde, hvor et tæt samarbejde mellem MST og den unges familie er muligt, vil dette blive tilstræbt. Forældre er en vigtig del af den unges liv, selv om den unge ikke bor hjemme. Vi forsøger at have forældrekontakt mindst én gang om ugen pr. tlf.

Vi vil holde “familiedage”, hvor forældre, søskende, bedsteforældre o.a. er inviteret til arrangementer på MST.

Vi tilstræber et tæt samarbejde mellem MST, sagsbehandler og andre aktører der er omkring den unge. Dette samarbejde vil primært bestå af en løbende beskrivelse af den unges udvikling, psykisk, socialt og fagligt og vil herudover beskrive samarbejdet med familien.

Step 1
Stabiliseringsfasen:
Når den unge flytter ind på MS, starter relations arbejdet hvor vi skal lære hinanden at kende. Den unge skal etableres på sit nye værelse, kontaktpersonalet sørger for, at den unge er på plads inden 14 dage. Den unge introduceres for vores struktur og sammen får vi beskrevet, hvad vi skal være obs. på i forhold til når den unge har det svært.

Step 2
Udviklingsfasen:
Samme skal vi skabe forandring, den unge skal tilegne sig ”værktøjer” som kan hjælpe til at få bearbejdet det massive tankemylder, selvskaden skal reduceres og forandringer skal bruges til positive tanker og tro på udvikling

Step 3
Udslusningsfasen:
Når den unge har været i en positiv udvikling og stabil periode gennem længere tid, vurderes det i samråd med sagsbehandler/Kommunen og den unge, om denne er klar til at flytte ud i egen bolig og derved tage næste skridt mod selvstændighed og fortsat udvikling…

MellemStoppet

Den unge får en primær samt en sekundær kontaktperson. Hos MellemStoppet har vi fokus på loyalitet, både mellem medarbejderen, den unge, og i samarbejdet med rådgiver. Vi har fokus på det gode samarbejde og på at arbejde progressionsfremmende i processen.

Læs mere om os

Kontakt os

Det overordnede mål er, at give den unge tryghed, nærvær og omsorg. Hvis du har nogle spørgsmål eller vil i kontakt med os, så send os en mail, eller udfyld formularen.

Kontakt os